PREČO PRÁVE EULER HERMES?

 

 

 ​
  • Viac ako 1 miliarda EUR pohľadávok podaných na vymáhanie v roku 2011

  • Ročne viac ako 200 000 vymožených pohľadávok v rámci celého sveta

  • Úspešne vymožené prípady vo viac ako 150 krajinách v roku 2011

  • 600 odborníkov na vymáhanie pohľadávok Euler Hermes v rámci celého sveta 

  • Jednotka na trhu úverového poistenia vďaka trhovému podielu​

 

NAŠI ODBORNÍCI V RÁMCI CELÉHO SVETA SÚ TU PRE VÁS


Sme špecifickou spoločnosťou vďaka našim ľuďom. V oblasti vymáhania pohľadávok zamestnávame v celosvetovom meradle viac ako 600 odborníkov. Sú to práve naši ľudia, ktorí sa citlivo tak, aby neutrpeli Vaše obchodné vzťahy starajú o to, aby ste Vaše peniaze získali späť. Rozsiahle vedomosti nášho tímu pracovníkov vo vymáhaní týkajúce sa rôznych odvetví sú zárukou efektívneho vymáhania Vašich pohľadávok

NAŠE MENO 'EULER HERMES'


Sme vedúcou spoločnosťou v oblasti poistenia a vymáhania pohľadávok a naše meno má výrazný vplyv na neplatičov. Vaša aktivita a spolupráca s nami Vašim dlžníkom dokazujú, že sa o svoje platby seriózne zaujímate.

ŠPECIÁLNE ZNALOSTI


Na rozdiel od mnohých agentúr našim zákazníkom nikdy negarantujeme samotné vymoženie pohľadávky. Uvedomujeme si, že poskytujeme odbornú službu, ktorá si vyžaduje potrebné znalosti a môžeme im preto garantovať iba čo najefektívnejší proces vymáhania oneskorených platieb od ich odberateľov. Na toto sústreďujeme svoje znalosti a v tejto oblasti sú naše skúsenosti bezkonkurenčné.
 

NAŠE VEDOMOSTI


Ako súčasť skupiny Euler Hermes máme prístup k tým najkvalitnejším informáciám o podnikateľských subjektoch. Znamená to pre nás konkurenčnú výhodu efektívnejšieho vymáhania Vašich pohľadávok.
Vďaka našej informačnej službe “Credit Intelligence”, ktorá je výnimočným zdrojom aktuálnych informácií o 40 miliónoch spoločností z celého sveta, máme k dispozícii všetky potrebné poznatky 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
 

SME UZNÁVANOU JEDNOTKOU NA TRHU POISTENIA


Angažujeme sa v rôznych medzinárodných obchodných asociáciách inkasných spoločností.
Sme známi vysokým štandardom procesov a profesionálnym prístupom, čo je hlavným meradlom našej úspešnosti v konkurenčnom prostredí poistenia pohľadávok.
 

NÁŠ JEDINEČNÝ ROZSAH


Vďaka našim pobočkám umiestneným vo viac ako 50 krajinách a vďaka našej dlhodobej spolupráci s externými právnickými agentúrami ponúkame naše služby vymáhania vo viac ako 130 krajinách sveta.
Ročne spracujeme viac ako 200 000 prípadov vymáhania.  Aby sme Vám zabezpečili profesionálne poskytovanie služieb vymáhania pohľadávok, od mimosúdneho vymáhania až po súdne jednania, spoliehame sa na naše skúsenosti a znalosť miestnych trhov.

Vďaka vlastnej medzinárodnej sieti agentov a právnikov sme schopní pracovať na ktoromkoľvek lokálnom trhu, viesť rokovania v mnohých jazykoch a vysporiadať sa z rozličnosťou miestnych právnych systémov.
 

NAŠA FINANČNÁ STABILITA


Sme spoločnosť na vymáhanie pohľadávok, ktorá pravidelne vo Vašom mene získava späť veľké nezaplatené sumy. Naša finančná sila je pre Vás zárukou dlhodobej spolupráce. Sme členom skupiny Allianz s obratom 2,27 miliárd EUR, s ratingovým hodnotením AA- od spoločnosti Standard & Poor′s.
​​​