ČO JE VYMÁHANIE POHĽADÁVOK?

​Môžeme si otvorene povedať, že oneskorené úhrady faktúr sú neodmysliteľnou súčasťou podnikania. Za ideálnych podmienok by ste sa s vymáhaním pohľadávok nikdy nemali stretnúť. V skutočnosti je to však s najväčšou pravdepodobnosťou inak. Minimálne raz s a s útrapami súvisiacimi s ”naháňaním” oneskorených platieb určite  stretnete. 
 

Dodali a vyfakturovali ste tovar alebo službu a stále nemáte zaplatené? Môžeme Vás ubezpečiť, že nie ste jediný. V súčasnom ovzduší globálnej recesie sa takáto situácia stáva bohužiaľ stále bežnejšou.

Nedostatočné riešenie problémov s neuhradenými faktúrami môže mať veľmi negatívny dopad na Vaše podnikanie ako aj na cash-flow spoločnosti, tržby, úverové ratingy a celkovo na reputáciu Vašej podnikateľskej činnosti. Vymáhanie pohľadávok môže byť neuveriteľne náročné a to zvlášť v ťažkých ekonomických podmienkach, čo je ďalším dôvodom na to, aby ste riešeniu tohto problému venovali svoju pozornosť.

Jedným zo spôsobov ako si poradiť s neuhradenými pohľadávkami je snažiť sa byť vždy aspoň o krok vpred. Ak ste pri vymáhaní Vašich pohľadávok doposiaľ nikdy nespolupracovali s treťou spoločnosťou, môže sa stať, že budete spočiatku opatrný. V Euler Hermes však vyvíjame špeciálne úsilie k tomu, aby sme  Vaše pohľadávky vymohli na vysokej profesionálnej úrovni. Pracujeme s nimi, ako keby to boli naše vlastné pohľadávky. Napokon dobré vzťahy medzi Vami a Vašimi odberateľmi sú určite jednou z najdôležitejších hodnôt Vášho podnikania.
 

Vymáhanie pohľadávok s EULER HERMES 

V Euler Hermes Vám vďaka našej širokej ponuke globálnych riešení v oblasti vymáhania pohľadávok z obchodného styku pomáhame zabezpečiť inkaso vašich nezaplatených faktúr.

Pracujeme na všetkých svetových trhoch, vo všetkých časových pásmach, vedieme rokovania v rôznych svetových jazykoch a dobre poznáme lokálne právne systémy.


A navyše, výhody našej služby vymáhania pohľadávok môžete využívať aj keď nemáte s našou spoločnosťou podpísanú zmluvu na poistenie pohľadávok.