AKO FUNGUJE VYMÁHANIE POHĽADÁVOK?

 

 

 

Našim hlavným cieľom je zabezpečiť úplné a čo najrýchlejšie inkaso vymáhaných pohľadávok za podmienky udržania Vašich dobrých vzťahov s odberateľmi. Náš osvedčený prístup k inkasu neuhradených pohľadávok spoločností rôzneho typu a veľkostí, celosvetovo, je založený na niekoľkoročných skúsenostiach našich špecialistov z oblasti vymáhania.

Akonáhle obdržíme Váš pokyn na vymáhanie pohľadávky, vložíme potrebné údaje do našej rozsiahlej databázy. Následne Vám bude pridelený zodpovedný pracovník, ktorý bude Váš prípad spravovať. O procese vymáhania Vašej pohľadávky budete priebežne informovaný.
 
Najskôr Vášmu dlžníkovi zatelefonujeme a pošleme mu prvý list, v ktorom ho požiadame o úplné a okamžité splatenie dlhu. 

Všetko naše úsilie smerujeme k mimosúdnemu vymáhaniu pohľadávok. V prípade, že mimosúdne vymáhanie je neúspešné, musíme začať (tam, kde je to možné a samozrejme s Vašim súhlasom) so súdnym vymáhaním. V tomto prípade Vám vieme ponúknuť bezkonkurenčné poplatky za právne služby.