MALÉ SPOLOČNOSTI

 

 

Možno ste si mysleli, že poistenie pohľadávok je zložitý produkt vhodný len pre veľké a nadnárodné spoločnosti. Naopak, môže sa stať užitočným nástrojom aj pri rozvoji menších podnikateľských aktivít. Vďaka poisteniu pohľadávok získavate užitočné informácie a našu podporu, ktorú by ste ináč nemali.

Naše riešenia poistenia pohľadávok pre malých klientov sú rýchle a jednoducho realizovateľné. Poistením pohľadávok získavate nasledovné výhody:
  • Bezpečnosť Vašich podnikateľských aktivít. Prostredníctvom poistenia pohľadávok sa chránite pred neuhradenými faktúrami, čo môže byť náročné hlavne pri malých spoločnostiach. Nemusíte mať dostatočný kapitál alebo zdroje na krytie strát vzniknutých z neuhradených faktúr. Poistením pohľadávok tak získavate istotu, že dostanete zaplatené, ak sa Váš odberateľ dostane do platobnej neschopnosti alebo nevôle. Peniaze Vám vyplatíme a postaráme sa o vymáhanie Vašej pohľadávky.
  • Dôveryhodného partnera. Väčšina malých spoločností nemá dostatočné vlastné prostriedky na manažment svojich pohľadávok. Ponúkame celosvetovo najrozšírenejšie informácie o podnikateľských subjektoch, odvetviach a ekonomických trendoch. Sú k dispozícii výlučne pre našich klientov, ktorým pomáhame bezpečne napredovať v podnikaní. 
  • Cenovú dostupnosť. Cena za poistenie pohľadávok je závislá od obratu spoločnosti. Poistná sadzba predstavuje malé percento z poistiteľného obratu a jej výška je ovplyvnená ďalšími faktormi ako napr. históriou obchodovania, škodami, odvetvím a portfóliom odberateľov. Pokiaľ poisťujeme aj politické riziko, poistná sadzba je samozrejme vyššia. Väčšina našich klientov považuje poistenie pohľadávok za nástroj, ktorý je z nákladového hľadiska veľmi efektívny. Ešte väčšmi si však pochvaľujú dodatočné výhody ako napr. riadenie úverového rizika, lepší prístup k financovaniu bankami, prístup k rôznym ekonomickým údajom a možnosť bezpečného rastu podnikateľských aktivít.
  • Jednoduchú správu poistenia.  Všetci naši klienti majú zabezpečený prístup do nášho bezpečného on-line systému EOLIS, vďaka ktorému môžu žiadať o poistné limity, monitorovať pridelené limity ako aj svoje nevybavené žiadosti o limit, prezerať si finančné výkazy súčasných ako aj potenciálnych zákazníkov a taktiež zadávať žiadosti o vymáhanie pohľadávok. Sme známi vysokou úrovňou kvality poskytovaných služieb všetkým svojim klientom.
 
Sme známy dodávaním najvyššej kvality poskytovaných služieb pre našich zákazníkov.
 ​
​​