NAŠE ZNALOSTI

 

 

V súčasnom svete plnom nových príležitostí a možných rizík prináša poistenie pohľadávok väčšiu istotu pri rozvíjaní podnikateľských aktivít a to aj  v prípade nových odberateľov a nových trhov.

Čo je poistenie pohľadávok?

What is credit insurance
Poistenie pohľadávok Vás chráni pred rizikom neuhrádzania Vašich pohľadávok z obchodného styku. Znamená istotu riadneho uhrádzania faktúr a umožňuje spoľahlivo riadiť komerčné a politické riziká Vášho podnikania.
> Čo je poistenie pohľadávok?    

Ako poistenie pohľadávok funguje?

How credit insurance works
S poistením pohľadávok v našej spoločnosti získavate partnera, ktorý Vám pomôže ohodnotiť platobnú morálku súčasných odberateľov a ktorý Vám poradí pri výbere nových zákazníkov. Neuhradených faktúr sa už viac nemusíte obávať, pretože podnikateľské aktivity s Vašimi odberateľmi budete mať zabezpečené.
> Ako poistenie pohľadávok funguje?    

Hlavné výhody

benefits of credit insurance
Poistenie pohľadávok je viac ako len zabezpečovací nástroj úhrady faktúr. Napomáha rastu Vášho úspechu v podnikaní vďaka poskytnutým informáciám tak potrebným pri Vašich rozhodnutiach.
> Výhody poistenia pohľadávok