HLAVNÉ VÝHODY

 

 

Nachádzame sa uprostred celosvetovej krízy, predpokladáme 3% nárast insolvencií* a čoraz viac napätú dôveryhodnosť firiem. Manažment pohľadávok je v súčasnosti pre úspešné podnikanie dôležitejší viac ako kedykoľvek predtým.

Poistenie pohľadávok je viac ako len nástroj k zabezpečeniu úhrady dodávateľských faktúr. Je to zároveň pomocník pri úspešnom podnikaní a to vďaka výhodám, ktoré ponúka:
 

BEZPEČNEJŠÍ PODNIKATEĽSKÝ RAST


Poistenie pohľadávok zvyšuje istotu pri rozširovaní podnikateľských aktivít s existujúcimi a potenciálnymi odberateľmi a trhmi. Umožňuje taktiež dohodnúť si s obchodným partnerom odloženú splatnosť faktúr, čím získavate výraznú konkurenčnú výhodu.
 

DOKONALÝ POHĽAD NA ODBERATEĽOV


Vďaka našim odborným vedomostiam si môžete vybrať toho správneho zákazníka a urobiť vo svojich podnikateľských aktivitách čo najlepšie rozhodnutia. Aby ste mohli bezpečne napredovať, dozviete sa od nás všetko, čo potrebujete vedieť o súčasných ako aj potenciálnych  odberateľoch a trhoch. K tomu slúži naša interná databáza informácií o podnikateľských subjektoch.

OPTIMALIZÁCIA RIADENIA RIZIKA


Vďaka poisteniu pohľadávok lepšie chránite svoje podnikanie pred škodami z neuhradených faktúr. Minimalizujete svoje riziká pri hľadaní a prenikaní na nové trhy. Získavate istotu, že Vaše faktúry v prípade platobnej neschopnosti alebo nevôle Vašich odberateľov budú zaplatené, čím chránite cash-flow spoločnosti.  
 

LEPŠIE MOŽNOSTI PRI FINANCOVANÍ


Spolu s poistením pohľadávok môžete získať lepšie úverové podmienky pri financovaní. V niektorých prípadoch financujúce banky dokonca podmieňujú poskytnutie úveru poistením pohľadávok.

*Euler Hermes index insolvencie
​​