smartview_header-banner_sk

  SmartView


SmartView je on-line systém spoločnosti Euler Hermes na monitorovanie rizika, vďaka ktorému získate prostredníctvom rôznych prehľadov rizika priamy prístup  k našim jedinečným vedomostiam o trhu.
SmartView je vytvorený hlavne pre zástupcov manažmentu v oblasti financií, pohľadávok a rizika, pre ktorých je dôležitý monitoring rizika pohľadávok
z centrálnej perspektívy.
Prostredníctvom EH SmartView môžete:
 
Lepšie spoznať Vaše portfólio odberateľov a uľahčiť si, či sprehľadniť riadenie rizika

 

 •     Zistiť profil rizikovosti odberateľa a krajiny
 •     Analyzovať mieru akceptácie pri jednotlivých poistných zmluvách EH a to          podľa klasifikácie odberateľa, odvetvia alebo poistnej zmluvy
 •     Identifikovať akékoľvek zmeny v platobnej schopnosti Vašich odberateľov
 •     Identifikovať akékoľvek zmeny v krajinách poistených v rámci Vašich                 jednotlivých poistných zmlúv
 •     Monitorovať konsolidovanú výšku najvyšších poistných limitov v rámci skupin
 •     Vstúpiť na trh exkluzívnych vedomostí EH

 

Zlepšiť prehľadnosť Vašej poistnej zmluvy

 

 •      Monitorovať našu dobu odozvy na žiadosť o poistný limit
 •      Vyhľadať Vaše nevybavené žiadosti o poistné limity
 •      Zobraziť Váš rebríček TOP najvyšších vystavených poistných limitov                 (najviac 20)
 •      Mesačne sledovať vývoj výšok Vašich vystavených poistných limitov

 

Prispôsobiť si monitorovanie rizika podľa vlastných potrieb
 
 •     Vyhľadávať podľa mesiaca, meny, poistnej zmluvy, odvetvia alebo klasifikácie
 •     odberateľa
 •     Upraviť si prehľady riadenia rizika exportom do formátov .xls a .pdf
 •     Usporiadať si jednotlivé poistné zmluvy EH v príslušných skupinách poistných
 •     zmlúv   
 •     Meniť užívateľské prístupy k jednotlivým poistným zmluvám EH

Online Aplikácia EH SmartView Vám umožňuje:

    • Získať prehľad o rizikách vo svojom portfóliu

    • Analyzovať mieru akceptácie Vašich limitov podľa klasifikácie, bchodného  
       sektora alebo požadovanej výšky o PL

    • Sledovať rizikový profil Vašich zákazníkov podľa krajiny

    • Identifikovať akékoľvek zmeny v úverovej bonite Vašich zákazníkov

    • Hodnotiť celkovú sumu vystavených PL podľa zákazníckej „skupiny“

    • Posúdiť maximálnu sumu vystavených poistných limitov na Vašich top
       zákazníkov
 

 • Rozpoznať vznikajúce príležitosti.

 • Získať rozšírený monitoring rizika.

 • Podporiť znalosť rizika vo Vašej spoločnosti

   
  Zoznámte sa bližši s online aplikáciou EH Smart View.

  Ponúkame Vám 30-dňovú bezplatnú verziu.

  Stačí vyplniť online formulár alebo zavolať na  +421 2 5828 0911