Simplicity1a
Možno ste si mysleli, že poistenie pohľadávok je zložitý produkt vhodný len pre veľké a nadnárodné spoločnosti. Naopak, môže sa stať užitočným nástrojom aj pri rozvoji menších podnikateľských aktivít.

Vďaka Simplicity získate užitočné informácie a našu podporu. SIMPLICITY – jednoduchá a spoľahlivá istota pre malých, stredných podnikateľov s obratom do 5 mil..

Rýchle a spoľahlivé riešenie Vašich pohľadávok.

 

 • štandardné 60% krytie celého portfólia
 • voliteľné navýšenie na 90% krytie
 • fixné poistné v závislosti od poistiteľného obratu
 • žiadny dotazník
 • žiadne preverovanie odberateľov
 • žiadne žiadosti o poistné limity
 • grade servis v cene (300 EUR admin. poplatok)
 • žiadne hlásenia obratu
 • automatická prolongácia
 • predchádzajúce škody sa neskúmajú

Je to naozaj jednoduché

 

Jednoducho si vyberte stĺpec, ktorý zodpovedá Vášmu obratu,  a hneď uvidíte poistné krytie a tiež výšku ročného poistného.

Ročný obrat

(EUR)

Ročné maximálne poistné plnenie

(EUR)

Maximálne poistné plnenie na odberateľa (EUR)

Poistné (EUR)

Základné  krytie

Rozšírené   krytie

1.

25 000 – 200 000

35 000

3 500

14 000

2 900

2.

200 000 – 375 000

40 000

4 000

16 000

3 485

3.

375 000 – 500 000

50 000

5 000

20 000

4 100

4.

500 001 – 1 000 000

75 000

7 500

30 000

5 000

5.

1 000 001 – 1 500 000

100 000

10 000

40 000

6 700

6.

1 500 001 – 2 000 000

125 000

12 500

50 000

8 000

7.

2 000 001 – 2 500 000

150 000

15 000

60 000

9 300

8.

2 500 001 – 3 000 000

175 000

17 500

70 000

10 300

9.

3 000 001 – 3 500 000

200 000

20 000

80 000

11 600

10.

3 500 001 – 4 000 000

225 000

25 000

100 000

12 400

11.

4 000 001 – 5 000 000

250 000

30 000

120 000

13 400

Poistenie pohľadávok je efektívny nástroj zabezpečenia sa pred škodami vyplývajúcimi z nesplnenia finančných záväzkov. Ponúka komplexné riešenie šité na mieru, ktoré dokáže podporiť  a zefektívniť manažment pohľadávok.
 
Euler Hermes je svetový líder v poistení pohľadávok. So svojími dlhoročnými skúsenosťami Vám zabezpečujeme istotu v podnikaní. Výhody poistenia pohľadávok sme teraz rozšírili aj do menších firiem.  

 

Vyberte si svoj poistiteľný ročný obrat, ktorý Vám zodpovie výšku ročného poistného. Automaticky získavate základné krytie s 60% poistnou kvótou a odškodnením až do výšky Vášho štandardného maximálneho poistného plnenia na odberateľa - bližšie špecifikovaného v Poistnej zmluve (nepoisťujeme pohľadávky menšie ako €250). Na základe klasifikácie odberateľa si môžete poistnú kvótu zvýšiť  na 90%.

Simplicity1f

Predmetom poistenia Euler Hermes Simplicity sú všetky pohľadávky za dodávku tovarov a služieb, ktoré vznikli počas obdobia platnosti poistnej zmluvy, pričom faktúry sú vystavené:

 

 • Voči odberateľom so sídlom: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Kanada, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko,  Veľká Británia, USA
 • Najneskôr do 30 dní od dátumu dodávky
 • S maximálnou platobnou podmienkou 90 dní od dátumu vystavenia  faktúry alebo 60 dní od konca mesiaca vystavenia faktúry
 • Na základe objednávky, kúpno-predajnej alebo dodávateľskej zmluvy dohodnutej s Vaším odberateľom, ktorá musí mať písomnú formul

V prípade, že si chcete rozšíriť poistné krytie na zákazníka, môžete využiť službu klasifikácie odberateľov Euler Hermes a to prostredníctvom nášho 
on-line systému EOLIS. Bezkonkurenčná znalosť trhu nám umožňuje v celosvetovom meradle hodnotiť viac ako 40 miliónov spoločností, ktoré zaraďujeme do kategórií od 1 (veľmi nízke riziko) do 10 (insolvencia). Získate tak prístup k dôležitým informáciám o existujúcich ako aj potenciálnych klientoch.

Simplicity1e

 • Ak je Váš zákazník zaradený do kategórie 1-6,zvyšujeme poistnú kvótu zo 60% na 90% a zároveň zvyšujeme maximálne poistné plnenie na odberateľa na „rozšírené krytie“ bližšie špecifikované vo Vašej poistnej zmluve.
 • Každé zvýšenie poistného krytia sa vzťahuje na dodávky uskutočnené a ž po dátume pridelenia klasifikácie na daného odberateľa Ak je Váš zákazník zaradený do kategórie 7, získavate také isté poistné krytie ako keby ste o klasifikáciu odberateľa nežiadali Odporúčame Vám neobchodovať so spoločnosťami, ktoré boli zaradené do kategórie 8, 9 alebo 10. Pri takýchto odberateľoch nie je v zmysle poistnej zmluvy zabezpečené žiadne poistné krytie.
 • To sa vzťahuje aj na malú skupinu spoločností, ktoré boli zaradené do kategórie NA – sú to spoločnosti, s ktorými by ste vôbec nemali obchodovať. O každej zmene klasifikácie Vášho odberateľa budete informovaní e-mailom, v ktorom Vám oznámime, že nová klasifikácia odberateľa je k dispozícii v našom on-line systéme EOLIS. Venujte preto prosím pozornosť každému e-mailu s takouto informáciou.

Kontaktujte nás na tel. čísle: +421 2 5828 0911 

 

alebo vyplňte náš formulár: