Či už je Vašou prioritou:

 • ochrana pred škodami z nedobytných pohľadávok,
 • zvyšovanie tržieb,
 • alebo zlepšenie znalostí o zákazníkoch a trhoch,

poistenie EH Corporate Advantage Vám umožní nastaviť poistnú ochranu presne podľa potrieb Vášho podnikania.

Nástroj na ochranu a zabezpečenie rastu Vášho podnikania

Poistenie Corporate Advantage je nosným produktom poistenia pohľadávok z obchodného styku spoločnosti Euler Hermes, ktorý bol vytvorený na riešenie jedinečných obchodných výziev každej spoločnosti, každého odvetvia či akýchkoľvek obchodných ambícií.

Prevencia od začiatku

Mať správne informácie je pre prijatie správnych rozhodnutí veľmi dôležité. A to už pred podpisom obchodnej zmluvy s novým zákazníkom. Poistenie Corporate Advantage Vám umožní vyhodnotiť Vašich potenciálnych zákazníkov a zistiť výšku obchodného rizika. Naše služby riadenia úverového rizika Vám môžu pomôcť aj pri stanovovaní platobných podmienok, čo Vám umožní vytvoriť individuálne podmienky pre každého zákazníka.

Nepretržitá analýza finančného zdravia Vašich zákazníkov

Naši odborníci na riadenie rizika budú zhromažďovať a analyzovať informácie o Vašich zákazníkoch z rôznych zdrojov vrátane návštev zákazníka, obchodných informácií, verejných záznamov, finančných výkazov, či správ o pohľadávkach po lehote splatnosti. Monitorujeme spoločnosti, ktoré tvoria 92% celosvetového HDP. Ak sa stane čokoľvek, čo by mohlo ovplyvniť platobnú schopnosť Vašich zákazníkov, budete na to upozornení.

Efektívne odškodnenie

V prípade, že dôjde ku škode, náš proces odškodnenia Vám umožní chrániť Vašu spoločnosť pred následkami. Rýchle a efektívne riešenie poistných udalostí minimalizuje akékoľvek starosti spojené s insolvenciou Vašich zákazníkov či pohľadávkami po lehote splatnosti.

Inkaso pohľadávok v krajinách po celom svete

Vymáhanie neuhradenej faktúry od dlžníka si vyžaduje čas, peniaze a odborné znalosti. Služby inkasa pohľadávok ponúkame ako neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy Corporate Advantage. Prostredníctvom globálnej siete Vám pomôžeme vymôcť Vaše pohľadávky vo viac ako 90 krajinách, so znalosťou lokálnej legislatívy, zvyklostí a postupov na vymáhanie pohľadávok.

ICON Online Solutions

  Transparentná štruktúra a znenie poistnej zmluvy:
  Každý subjekt je jasne identifikovaný v rámci konkrétneho článku, aby ste mohli pohotovo nájsť informácie, ktoré potrebujete.

 

ICON Online Solutions

 
  Optimalizovaná správa
  Zmluva je navrhnutá tak, aby bol optimalizovaný každý krok jej správy. Osobitný dôraz sa kladie na jednoduchosť, aby sa tak obmedzil čas vynaložený na správu.

ICON Online Solutions

  Prispôsobiteľné riešenia
  Obchodujete v zahraničí? Doma? S tretími osobami? Poistenie Corporate Advantage ponúka na výber viac ako 80 opcií, čo zabezpečí, že získate riešenie šité na mieru Vašim potrebám.

ICON Online Solutions


  Online služby
  Prostredníctvom online portálu EOLIS, získate okamžitý a bezpečný prístup k Vašej poistnej zmluve. Jednoduchým kliknutím ju môžete kedykoľvek spravovať či mať k dispozícii rozhodnutia o limitoch pridelených Vašim zákazníkom v reálnom čase.

 

Označením tohto políčka súhlasím so spracovaním osobných údajov spoločnosťou Euler Hermes na účely oslovenia s ponukou produktov a služieb v súlade s Vyhlásením o ochrane osobných údajov.