Strojárstvo ostáva ťahúňom slovenského priemyslu, no čakajú ho veľké výzvy

22.05.2018

Strojársky priemysel má na Slovensku dominantné postavenie, a hoci jeho tržby v posledných rokoch rástli, čakajú ho veľké výzvy. Na pracovnom trhu chýbajú kvalifikovaní ľudia, dlhodobo sa odsúva reforma školstva, ktorá by ich firmám priniesla a podnikatelia musia čeliť rôznym výzvam priemyselnej revolúcie 4.0. Poukazuje na to analýza spoločnosti Euler Hermes zameraná na strojársky priemysel na Slovensku.

 

Slovensko je jednou z najpriemyselnejších krajín Európskej únie a až 42 percent celkovej priemyselnej produkcie tvorí práve strojárstvo. Sektoru sa dlhodobo darí – strojárske produkty tvoria viac ako polovicu celkového priemyselného exportu. Tržby sektora medziročne vzrástli o takmer päť percent a v roku 2017 zamestnával takmer 168-tisíc ľudí.

 

Dominantnú pozíciu v slovenskom strojárstve má automobilový priemysel. V súčasnosti sú v krajine štyri veľké automobilky a ďalších viac než 300 automotive dodávateľov. Okrem produkcie motorových vozidiel má pozitívny trend aj výroba ložísk, oceľových konštrukcií, hydraulika, výroba železničných vagónov a podvozkov, a napríklad aj špeciálna výroba a vývoj. 

 

Strojársky priemysel však čakajú veľké výzvy. Na Slovensku v súčasnosti nepracuje iba 5,55 percenta obyvateľov, miera evidovanej nezamestnanosti je na svojich historických minimách. Voľná pracovná sila nemá dostatočnú kvalifikáciu a firmy, vrátane strojárskych, majú problém nájsť zamestnancov. Okrem toho sa dlhodobo zanedbáva reforma školstva a zabúda sa aj na podporu výskumno-vývojových aktivít. Verejný a súkromný sektor sú slabo prepojené, čo sťažuje nachádzanie nových zamestnancov.

 

"Reagovať na súčasné výzvy v odvetví by mali spoločne štát prispôsobením hospodárskych politík a súkromný sektor proaktívnym prístupom. V súčasnosti musia firmy hľadať zamestnancov v blízkom zahraničí, Ukrajine či Srbsku, zvyšovať mzdy či investovať do robotických technológií. To všetko má vplyv na ďalší rozvoj celého sektora,“ vysvetľuje Martin Bak, Risk Director spoločnosti Euler Hermes na Slovensku. Ďalšie výzvy prináša aj priemyselná revolúcia 4.0, ktorá práve prebieha. Je typická previazaním IT technológií s výrobným procesom, flexibilnými dodávkami a rastúcou robotizáciou a digitalizáciou. Strojárske spoločnosti budú nútené nasledovať aktuálne trendy a investovať do aplikovaného výskumu, vývoja a high-tech služieb.

 

Výzvou do budúcnosti bude aj počet insolvencií v strojárskom priemysle. Ich podiel na celkovom priemysle sa síce aktuálne znižuje, pre firmy ale bude dôležité tento trend udržať. V roku 2016 sa každá desiata insolvencia v priemysle týkala strojárskej spoločnosti. V roku 2017 sa tento podiel znížil na tri percentá.

 

„Na základe všetkých týchto dát a so zohľadnením globálnych vplyvov, označuje spoločnosť Euler Hermes strojársky sektor ako stredne rizikový,“ dodáva Martin Bak.