Slovensko slabo podporuje digitalizáciu firiem, skončilo na chvoste V4

14.05.2018
Slovensko nevyvíja dostatočné úsilie na to, aby firmy využívali vo svojom podnikaní moderné digitálne nástroje. Ukázal to celosvetový prieskum spoločnosti Euler Hermes, ktorá je lídrom v oblasti poistenia pohľadávok. Lepšie podmienky pre digitalizáciu biznisu vytvára Česko, Poľsko aj Maďarsko.

 

Ktoré krajiny najviac podporujú využívanie digitálnych nástrojov v podnikaní? A kde sa môžu podnikatelia spoľahnúť na to, že ich zákazníci sú pripojení k internetu? Aj na tieto otázky prináša odpoveď index digitalizácie „Enabling Digitalization Index“ (EDI), zostavený spoločnosťou Euler Hermes, ktorý meria schopnosť jednotlivých krajín napomáhať digitálnym podnikateľom prosperovať a taktiež tradičným podnikateľom profitovať z využitia digitálnych nástrojov.

 

Skóre jednotlivých krajín podľa indexu EDI je zostavené na základe 5 komponento


  • rozsah regulácie
  • úroveň digitálnych vedomostí
  • prístup k mobilným zariadeniam a internetu
  • infraštruktúra
  • veľkosť trhu


Do indexu EDI bolo zaradených 115 krajín, pričom Slovensko skončilo na 40. mieste a oproti vlaňajšku si o jedno miesto pohoršilo. Príčinou tohto výsledku nie je len to, že Slovensko má veľmi malý trh. Len polovičné hodnotenie získalo aj za pripojiteľnosť k internetu a za úroveň vzdelávania. Za kvalitu vzdelávacieho systému, výskum a vývoj či spoluprácu univerzít a súkromného sektora, dostalo len 45,3 bodu zo 100.

 

Všetky okolité štáty okrem Ukrajiny pritom dosiahli lepšie hodnotenie. Rakúsko sa umiestnilo na 13. mieste, Česko na 28., Poľsko na 34. a Maďarsko na 39. mieste. Vlani bolo Slovensko o jednu priečku lepšie ako Maďarsko, v tohtoročnom indexe si pozície vymenili.

 

Najlepšie podmienky pre digitalizáciu firiem podľa indexu EDI vytvárajú Spojené štáty americké, Nemecko a Holandsko. Spoločnosť Euler Hermes odporúča krajinám, ktoré chcú zlepšiť úroveň digitalizácie, zamerať sa na vytvorenie proaktívnych digitálnych regulačných opatrení, na vzdelávanie v oblasti digitalizácie, na rozsah pripojenia k internetu a na zlepšenie digitálnej infraštruktúry. Dôležité je aj to, aby mala každá firma rovnaké možnosti digitalizovať sa a aby sa medzi podnikateľmi v tomto smere nevytvárali priveľké rozdiely.
Downloads