Sektorová analýza - Strojárstvo na Slovensku

22.05.2018
Slovensko je jednou z najpriemyselnejších krajín EÚ, pričom priemyselná produkcia tvorí viac než 20% HDP. Strojárstvo reprezentuje približne 42% podiel slovenskej priemyselnej produkcie. V roku 2017 sektor zamestnával 167 942 ľudí (medziročne +4,7%).

Okrem dominujúcej produkcie motorových vozidiel zaznamenáva pozitívny trend výroba ložísk, oceľových konštrukcií, hydraulika, výroba železničných vagónov a podvozkov, ale aj špeciálna výroba a vývoj. Strojárstvo tvorí viac než 50% celkového priemyselného exportu.

 

Viac informácií nájdete v priloženej sektorovej analýze nižšie.