Sector risk map Q2 2018

02.07.2018
confi_obr3.png

Spoločnosť Euler Hermes na konci každého štvrťroka aktualizuje svoje odvetvové rizikové ratingy, ktoré merajú riziko zlyhania pre 20 odvetví v 70 krajinách. Naším cieľom je poskytnúť vám prehľad o dopyte, ziskovosti, financovaní a konkurenčných rizikách v každej krajine a podporovať tak našich klientov pri ich rozhodovaní.

V druhom štvrťroku 2018 došlo k 22 zmenám v ratingoch jednotlivých sektorov, s tým že v 12 prípadoch došlo k zlepšeniu ratingu a v 10 prípadoch k zníženiu ratingu vo vybraných sektoroch jednotlivých krajín.

Learn more