Sector Risk Map Q1 2018

10.04.2018
Spoločnosť Euler Hermes na konci každého štvrťroka aktualizuje svoje odvetvové rizikové ratingy, ktoré merajú riziko zlyhania pre 20 odvetví v 70 krajinách. Naším cieľom je poskytnúť prehľad o dopyte, ziskovosti, financovaní a konkurenčných rizikách v každej krajine a podporovať tak našich klientov pri ich rozhodovaní.

 

V prvom štvrťroku 2018 došlo k 31 zmenám v ratingoch jednotlivých sektorov, s tým že v 21 prípadoch došlo k zlepšeniu ratingu a v 10 prípadoch k zníženiu ratingu vo vybraných sektoroch jednotlivých krajín.


sector-risk-q1-2018-map-mar18.png


Downloads