SECTOR RISK MAP Q3 2018

17.10.2018
Spoločnosť Euler Hermes na konci každého štvrťroka aktualizuje svoje odvetvové rizikové ratingy, ktoré merajú riziko zlyhania pre 20 odvetví v 70 krajinách. Naším cieľom je poskytnúť vám prehľad o dopyte, ziskovosti, financovaní a konkurenčných rizikách v každej krajine a podporovať tak našich klientov pri ich rozhodovaní.

 

V treťom štvrťroku 2018 došlo až k 33 zmenám v ratingoch jednotlivých sektorov, s tým že v 10 prípadoch došlo k zlepšeniu ratingu a až v 23 prípadoch k zníženiu ratingu vo vybraných sektoroch jednotlivých krajín. Slovensko si svoje ratingy v jednotlivých sektoroch udržalo.

 

sectorriskoutlook3q2018.jpg

 

Linky:

SECTOR RISK REPORT

SECTOR RISK MAP