Dobrá správa na tento rok, počet firiem v platobnej neschopnosti celosvetovo klesne

21.03.2018
Kým minulý rok sa celosvetovo niesol v znamení rastúcich insolvencií firiem (+ 1%), pre ten aktuálny možno očakávať obrat. Predpovede expertov spoločnosti Euler Hermes hovoria o tom, že v roku 2018 by platobná neschopnosť firiem mala klesnúť o 1%. Spoločnosť Euler Hermes spracovala dáta týkajúce sa 43 krajín z celého sveta.

Čo sa týka Slovenska, tento rok nemožno hovoriť o pozitívnom trende. Podľa analýz Euler Hermes čaká naše firmy nárast insolvencií o 3%. Ešte horšia situácia však má nastať v Poľsku, na Taiwane, Singapure, Chile (zhodne po + 5%), nasleduje Rumunsko (+ 7%), Maroko a Veľká Británia (po + 8%) a úplne najväčší nárast z hľadiska počtu firiem ocitajúcich sa v platobnej neschopnosti má v roku 2018 postihnúť Čínu (+ 10 %). 


"Vo všeobecnosti možno konštatovať, že platobná neschopnosť sa celosvetovo stabilizuje. To potvrdzuje šance na zníženie podnikateľského rizika a podporuje trend hospodárskeho oživenia. V roku 2018 by však mali byť pozorne sledované najmä spoločnosti v Ázii, Latinskej Amerike, východnej Európe a tiež Spojené kráľovstvo kvôli Brexitu," poznamenal Country Manager Euler Hermes za Slovensko Peter Mucina.


Pozitívne čísla pre rok 2018 predpovedajú experti spoločnosti Euler Hermes najmä v krajinách ako Brazília, Francúzsko, Portugalsko a Česká republika (všade pokles insolvencií o - 7%), potom Dánsko (- 9%), Grécko a Taliansko (po - 10%); najlepší vývoj má nastať v Maďarsku - pokles počtu platobne neschopných firiem o 12%.Global Insolvencies 2018 Infographics