Insolvency risk map Q2 2018

02.07.2018

confi_obr4.jpg

Spoločnosť Euler Hermes si uvedomuje, že rozpoznanie platobného rizika je kľúčom k úspechu v podnikaní. Aby sa spoločnosti vyhli začarovanému kruhu, ktorý povedie iba k stratám, ponúkame našim klientom a partnerom analýzu insolvencií na základe ukazovateľov, ako sú oneskorenie platieb (DSO), neplatenie a konkurzy. Monitorovanie sa dlhodobo vykonáva v rôznych krajinách aj odvetviach hospodárstva.

V druhom štvrťroku 2018 sa insolvencie znižujú alebo stabilizujú v 3 z 5 krajín na celom svete a v takmer polovici sledovaných krajín zostávajú nad úrovňou, aká bola pred krízou.

 

Learn more