Insolvency Risk Map Q1 2018

09.04.2018
Spoločnosť Euler Hermes si uvedomuje, že rozpoznanie platobného rizika je kľúčom k úspechu v podnikaní. Aby sa spoločnosti vyhli začarovanému kruhu, ktorý povedie iba k stratám, ponúkame našim klientom a partnerom analýzu insolvencií na základe ukazovateľov, ako sú oneskorenie platieb (DSO), neplatenie a konkurzy. Monitorovanie sa dlhodobo vykonáva v rôznych krajinách a odvetviach hospodárstva.

 

V 3 zo 4 krajín na celom svete sa insolvencie v roku 2018 znížia alebo stabilizujú a v takmer polovici sledovaných krajín zostávajú nad úrovňou, aká bola pred krízou.


insolvency-risk-q1-2018-map-mar18.png


Downloads