Country risk map Q2 2018

02.07.2018
confi_obr6.jpg

Euler Hermes vám prináša mapu rizikovosti jednotlivých krajín za Q2 2018, ktorej cieľom je posúdiť riziko neplatenia zo strany spoločností v danej krajine a tým podporovať našich klientov pri rozhodovaní o ich medzinárodných obchodných aktivitách. Naša metodológia pozostáva z analýzy stoviek ekonomických ukazovateľov, kvantitatívnych aj kvalitatívnych, s cieľom čo najlepšie porozumieť ekonomickým, politickým, obchodným a finančným rizikám.

V druhom štvrťroku 2018 získalo 6 krajín (Kolumbia, Ekvádor, Portugalsko, Španielsko, Grécko a Senegal) lepší rating a 3 krajiny (Nikaragua, Tunisko a Srí Lanka) si v hodnotení rizika pohoršili. Slovensko si udržiava veľmi dobrý rating A s nízkym hodnotením rizika.

Learn more