Country Risk Map Q1 2018

11.04.2018
Cieľom našich hodnotení je posúdiť riziko neplatenia zo strany spoločností v danej krajine a tým podporovať našich klientov pri rozhodovaní o ich medzinárodných obchodných aktivitách. Naša metodológia pozostáva z analýzy stoviek ekonomických ukazovateľov, kvantitatívnych aj kvalitatívnych, s cieľom čo najlepšie porozumieť ekonomickým, politickým, obchodným a finančným rizikám.

 

V prvom štvrťroku 2018 získalo 5 krajín (Chile, Ghana, Pobrežie slonoviny, Egypt, Rusko) lepší rating a 3 krajiny (Rumunsko, Alžírsko, Tunisko) si v hodnotení rizika pohoršili. Slovensko si udržiava veľmi dobrý rating A s nízkym hodnotením rizika. Euler Hermes monitoruje riziká krajín v 241 krajinách.


country-risk-q1-2018-map-mar18.jpg