COUNTRY RISK MAP Q3 2018

17.10.2018

Euler Hermes vám opäť prináša mapu rizikovosti jednotlivých krajín a to za Q3 2018. Jej cieľom je posúdiť riziko neplatenia zo strany spoločností v danej krajine a tým podporiť našich klientov v rozhodovaní sa o ich medzinárodných obchodných aktivitách. Naša metodológia pozostáva z analýzy stoviek ekonomických ukazovateľov, kvantitatívnych aj kvalitatívnych, s cieľom čo najlepšie porozumieť ekonomickým, politickým, obchodným a finančným rizikám.

 

V treťom štvrťroku 2018 si 2 krajiny v ratingu polepšili (Chorvátsko z C3 na B2 a Srbsko z D3 na C2) a 3 krajiny (India, Argentína a San Maríno) si v hodnotení rizika pohoršili. Slovensko si udržiava veľmi dobrý rating A s nízkym hodnotením rizika.


countryriskoutlook3q2018.jpg

Link

COUNTRY RISK RATINGS

COUNTRY RISK MAP