›Poistenie pohľadávok

Chráňte svoje podnikanie pred ekonomickými a politickými rizikami, nad ktorými nemáte kontrolu. 

› Simplicity

Jednoduché a spoľahlivé riešenie poistenia pohľadávok pre malých a stredných podnikateľov.

› Smart View

Online aplikácia EH SmartView nie je iba reportingový nástroj. Ukáže Vám, ako ...

› Vymáhanie pohľadávok

Tovar ste predali, služby ste poskytli, faktúry na ne ste vystavili, ale zaplatené ste nedostali? 
  
G2 Sme Euler Hermes, sme svetovým lídrom s viac než 110 ročnými skúsenosťami v oblasti poistenia pohľadávok (34% podiel na trhu) a inkasa obchodných pohľadávok.
Sme členom skupiny Allianz, globálnym poskytovateľom finančných služieb.
G2
Allianz_GB_A4_A5_sw
  Euler Hermes SA so sídlom: Avenue des Arts 56, 1000 Brusel, Belgicko, reg. číslo: 0403.248.596 zapísaná v: Banque Carrefour des Entreprises pod číslom: 01 0031955, Poisťovňa, registrovaná pod kódom 418, konajúca prostredníctvom organizačnej zložky
EULER HERMES SA,pobočka poisťovne z iného členského štátu so sídlom: Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika IČO: 47 233 818, DIČ: 4020323758, IČ DPH: SK4020323758 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Po, vl. č.: 1966/B

Euler Hermes

Info Service
Pondelok až piatok
od 9:00 do 15:00
  
Nájdete nás :

bonita3b

10_dovodov