Referencie

 

 

​​MASLEN s.r.o.

maslen.png

 
Spoluprácu so spoločnosťou Euler Hermes hodnotíme pozitívne.  Všetko prebieha podľa dohodnutých zmluvných podmienok, bez komplikácii a plynule. Pre našu spoločnosť je prínosom informovanosť o zákazníkoch a tým eliminovanie pohľadávok. Veríme, že aj naďalej bude naša spolupráca plynule prebiehať v spokojnosti obidvo​ch strán.ETOP International, s.r.o.

ETOP.jpg
europlac s.r.o.

EUROPLAC.jpg
KOVOSTROJ a.s. Dobšiná

kovostroj.jpg


​​​