Kontakt

 

 

EULER HERMES SA
Plynárenská 7/A,
821 09 Bratislava,
+421 (0)2 582 809 11,
info.sk@eulerhermes.comPodnety


Vaše nápady, podnety a reakcie čakáme prostredníctvom:

                                             Euler Hermes SA
                                             Plynárenská 7/A,
                                             821 09 Bratislava

Obchodné oddelenie


Ladislav  Viszlay                                          Kamil Kunco

Regional sales manager                               Regional sales manager

02/58280951                                               02/58280947

0915818934                                                0915695502

ladislav.viszlay@eulerhermes.com                kamil.kunco@eulerhermes.com


Eduard Bohunický                                      

Regional Sales Manager                              

0903475000                                              

eduard.bohunicky@eulerhermes.com          


Starostlivosť o zákazníkov


Lenka Andrášiová                                        Martina Sopčáková

Account manager                                         Account manager

02/58280925                                               02/58280920

0918896667                                                0915837739

lenka.andrasiova@eulerhermes.com             martina.sopcakova@eulerhermes.commapka eh1.png

 

 infolinka


Euler Hermes SA

so sídlom: Avenue des Arts 56, 1000 Brusel, Belgicko, reg. číslo: 0403.248.596

zapísaná v: Banque Carrefour des Entreprises pod číslom: 01 0031955,

Poisťovňa, registrovaná pod kódom 418, konajúca prostredníctvom organizačnej zložky


EULER HERMES SA, pobočka poisťovne z iného členského štátu

so sídlom: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 47 233 818,      DIČ: 4020323758,       IČ DPH:  SK4020323758
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Po, vl. č.: 1966/B

 

 

 
 
 
 
 
 

 

     

 

     

 

     

    logoDSB

     

    Na základe rozhodnutia Business Brand Councilu získala značka

    EULER HERMES ocenenie  Slovak Business Superbrands 2016.