NADNÁRODNÉ SPOLOČNOSTI

Nadnárodné spoločnosti vykonávajú svoje podnikateľské aktivity v rámci celého sveta.  Preto potrebujú nadnárodné riešenia. V Euler Hermes World Agency máme poznatky a špecialistov na podporu stratégie Vášho podnikania.

 

ČO JE EH WORLD AGENCY?

 

EH World Agency predstavuje špecializovaný tím ľudí v rámci skupiny Euler Hermes, ktorý bol vytvorený špeciálne za účelom poskytovania služieb nadnárodným klientom s obratom väčším ako 500 miliónov EUR a s pobočkami v dvoch alebo viacerých krajinách.
 

Naše tímy sú umiestnené v šiestich kľúčových regiónoch. Ponúkané služby sú na veľmi vysokej úrovni a sú v súlade s miestnymi zvyklosťami a kultúrou danej krajiny. Regionálna sieť nadnárodného programu World Agency je jedinečnou vstupnou bránou pre mnohé medzinárodné programy.

 

RIEŠENIA EULER HERMES WORLD PROGRAM  

 

EH World Service Program 
Komplexné a na mieru šité riešenie pre spoločnosti vyžadujúce integrovanú kontrolu vlastných lokálnych úverových rizík v kombinácii s maximálnym stupňom ochrany proti platobnej neschopnosti alebo nevôli vlastných odberateľov.
EH World Severity Program
Pre nadnárodné spoločnosti s výraznými miestnymi znalosťami z oblasti riadenia úverového rizika, ktoré hľadajú segmentovú ochranu voči nestálym a výrazným (katastrofickým) stratám.
EH World Risk Sharing Program
Pre nadnárodné spoločnosti, ktoré hľadajú spoľahlivého odborného partnera na zdieľanie časti rizika a to buď priamo alebo prostredníctvom vlastného zaisťovateľa.
EH World Working Capital Program
Pre nadnárodné spoločnosti, ktoré sa snažia vylepšiť si svoj cash-flow postúpením svojich pohľadávok finančným partnerom (bankám, faktoringovým spoločnostiam) alebo finančným investorom.
EH World Transactional Cover
Pre nadnárodné a finančné inštitúcie hľadajúce nezrušiteľné riešenia politických a komerčných rizík za účelom krytia obchodných transakcií vrátane strednodobých do 7 rokov

 
​​​​