PREČO POISTENIE POHĽADÁVOK V EULER HERMES?

 

 

Sme svetovým lídrom v poskytovaní poistných riešení súvisiacich s podnikaním. Vďaka našej viac ako 100 ročnej histórii sme si získali dôveru našich klientov takmer na celom svete. Využívame naše vedomosti,  naše odhodlanie slúžiť Vám a našu energiu k tomu, aby sme Vám pomohli dosiahnuť Vaše úspechy a aby sme Vám pomohli zorientovať sa v neustále meniacom sa hospodárskom prostredí.


​OSOBITOSTI EULER HERMES:

 
  • Poskytujeme Vám naše najlepšie vedomosti. Máme k dispozícii svetovo najrozšírenejšiu informačnú databázu, ktorú priebežne aktualizujeme. Sú v nej sústredené informácie o viac ako 40 miliónoch spoločností. Tieto užitočné informácie sú určené výlučne pre našich klientov. Pomôžeme Vám využiť ich pri Vašom napredovaní doma ako aj v zahraničí.
 
  • Sme Vašim partnerom. Našim cieľom je pomôcť Vám pri podnikateľskom raste. Keď sa objaví nová informácia o Vašom odberateľovi a jeho aktivitách, rýchlo a jednoznačne Vám ju sprostredkujeme, aby ste mohli adekvátne zareagovať.
 
  • Centrom našej pozornosti sú naši klienti. Priebežne sa snažíme čo najlepšie porozumieť ich podnikateľským aktivitám a prekonať ich očakávania. K Vašim podnikateľským aktivitám máme veľmi blízko.  
 
  • Naši experti na hodnotenie rizika a naši ekonómovia ponúkajú svoje služby vo viac ako 50 krajinách. Naše rozhodnutia o poistných limitoch kopírujú Vaše riziko a sú koordinované na globálnej úrovni.
 
  • Ponúkame Vám okamžitý a bezpečný prístup do Vašej poistnej zmluvy. Náš on-line systém, známy ako EOLIS, je prístupný všetkým našim klientom. Prostredníctvom neho môžete zadávať žiadosti o poistný limit, monitorovať existujúce poistné limity ako aj tie, ktoré čakajú na schválenie a zadávať žiadosti o vymáhanie polehotných pohľadávok.
 
  • Máme podporu skupiny Allianz – svetového vodcu  v poskytovaní finančných služieb.
 

​​